Skriv ut

Energi och miljö

Boverkets byggregler ställer allt större krav på minskad energianvändning, och hus byggs allt tätare och med bättre isolering.

Samtidigt forceras många byggprocesser, och alltfler byggen ska bli färdiga allt snabbare. Detta ställer höga krav på både materialval och utförande. I det perspektivet är stål ett utmärkt materialval, eftersom det är både energimässigt, miljö­mässigt och ekonomiskt fördelaktigt.

Innehåll