Skriv ut

Ytterväggar

Ytterväggar kan indelas i två typer, bärande och icke-bärande ytterväggar.

De bärande ytterväggarna är bärande både horisontellt och vertikalt. Icke-bärande ytterväggar benämns ofta ”utfackningsväggar”.

De icke-bärande ytterväggarna tillverkas ofta i fabriks­miljö eller på tillfälliga arbetsställen på arbets- eller bygg­platsen, vilket också möjligt att göra med de bärande ytter­väggarna.

De flesta av dagens flervåningshus byggs med lätta ytterväggar. En yttervägg utsätts för stora väderpåfrestningar, och en yttervägg med tunnplåtsreglar är mindre fuktkänslig än motsvarande vägg med träreglar.

Bild 14:5. Ytterväggsmontage. Uppbyggnadsprincipen är densamma för lättbyggnadsteknik som för trä.  Foto: Lindab AB<br />
Bild 14:5. Ytterväggsmontage. Uppbyggnadsprincipen är densamma för lättbyggnadsteknik som för trä. Foto: Lindab AB