Skriv ut

Tak

Ett yttertak kan konstrueras av högprofilplåt som är självbärande med spännvidder på upp till 10-12 meter.

Värmeisolering appliceras på TRP-plåtens ovansida, medan eventuellt brand­skydd, ljud- eller estetisk beklädnad sker på undersidan. Yttertak kan stolpas upp med lättbalkar och någon typ av TRP-plåt. De vanligaste modellerna är sadeltak eller pulpettak, men även andra typer är möjliga.

Figur 14:3. Trapetsprofilerad plåt fästs till lättbyggnadsreglar eller balkar. Figur: Plannja.Figur 14:3. Trapetsprofilerad plåt fästs till lättbyggnadsreglar eller balkar. Figur: Plannja.