Skriv ut

Stomme

Lättreglar används i både inner- och ytterväggar, samt för många olika höjder och belastningar. Dessa väggar är bärande i både horisontal- och vertikalled.

Tack vare skivverkan i vägg och tak så klarar lättbyggnadstekniken stora laster utan separat stålstomme. Vid riktigt stora punktlaster kan man behöva komplettera konstruktionen med en sådan, men denna är då ofta av mindre dimension och kan byggas in dolt i väggkonstruk­tionen.

Lättbalkar används framförallt till bjälklag i kombination med TRP-plåt eller annat skivmaterial. Lättbalkar kan också användas i olika yttertakskonstruktioner, och är vanliga i oiso­lerade takkonstruktioner som sekundärbärverk för självbärande tak.
Det finns numera högprofiler av TRP-plåt som har sådan god bärförmåga att de har tagit över en del av lättbalkens funktion.

Den höga styvheten i stålmaterialet i förhållande till den låga vikten gör att det fungerar som bjälklag i de flesta typer av nybyggnation och ombyggnationer. Det är särskilt lämpligt med stålbjälklag i de fall där man har behov av låga vikter.

Bild 14:4. Montaget underlättas av att allt material levereras i färdiga längder. Foto: Lindab ABBild 14:4. Montaget underlättas av att allt material levereras i färdiga längder. Foto: Lindab AB