Skriv ut

Användningsområden

De flesta av husets komponenter kan utföras i lättbyggnadsteknik som stomme, yttervägg, innervägg och tak, och det gäller både vid nybyggnation och om- och tillbyggnad.

Villor, radhus och tvåvåningshus kan byggas helt i lättbyggnadsteknik, utan någon förstärkning av stålpelare eller betong.

Flervåningshus med tre våningar eller högre, byggs oftast med en tyngre bärande stomme av stålpelare och stålbalkar. Bjälklag och väggar kan sedan utföras i lättbyggnadsteknik.

Lättbyggnadsteknik är också mycket lämpligt att använda vid påbyggnader som kräver en lätt konstruktion, till exempel vid stadsförtätning, påbyggnader på befintliga hus, hissuppbygg­nader, ”penthouse” och liknande.

Innehåll