Skriv ut

Handboken

Handboken

Välkommen till Teknikhandboken Byggnadsplåt

Initiativet till denna handbok togs av Plåt & Ventföretagen. Handboken vänder sig i första hand till arkitekter, konsulter, fastighetsägare och fastighetsförvaltare. Den är också ett lämpligt referensmaterial i diskussioner mellan entreprenörer och beställare och ett utmärkt utbildningsmaterial. Syftet är att utifrån olika perspektiv belysa plåtens möjligheter ur arkitektonisk och teknisk synvinkel.

Just nu arbetar vi med att uppdatera texterna och bilderna i handboken. Medan arbetet pågår kan du hitta den gamla handboken här.

platochventforetagen_loggo